PILNE! PILNE! PILNE!

Izraelska zbrodnia przeciwko narodowi palestyńskiemu w Strefie Gazy trwa i jest wspierana przez USA. Doprowadziło to do śmierci 1537 cywilów, w tym:

500 dzieci

276 kobiet

6612 rannych

Spośród nich 1644 to dzieci

i 1005 kobiet

Długość Strefy Gazy to ok. 40 kilometrów

Jego średnia szerokość wynosi ok. 7 kilometrów, a mieszka tam około 2 milionów 200 tysięcy ludzi. Zrzucano tam 4000 ton zaawansowanych bomb, w tym zakazanego na arenie międzynarodowej białego fosforu.

Państwo okupacyjne grozi wysiedleniem miliona i 100 tysięcy Palestyńczyków ​​ze Strefy Gazy.

Wzywamy wszystkie kraje i opinię publiczną do podjęcia działań, zanim będzie za późno.

Zatrzymajcie zbrodnię!

Zatrzymajcie agresję!