Podpisanie Memorandum o współpracy w siedzibie NIK

 

Warszawa 10.08.2021 WAFA – Prezes Palestyńskiego Biura Kontroli Administracji i Finansów (SAACB) Iyad Tayyem, podpisał dziś Memorandum o współpracy z Szefem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Polsce Marianem Banasiem. Memorandum ma na celu zacieśnienia wspólnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia systemu pracy i odbyło się w obecności Ambasadora Państwa Palestyny ​​w Polsce Mahmuda Khalifa.

Uroczystość podpisania odbyła się w siedzibie Najwyższej Izbie Kontroli, na zakończenie pięciodniowej wizyty delegacji SAACB pod przewodnictwem Szefa Biura Iyada Tayyem. W czasie wizyty palestyńska delegacja zapoznała się z mechanizmami pracy polskiego NIK, w tym przepisy regulujące jego pracę.

Delegacja palestyńska odwiedziła także siedzibę Sejmu RP i spotkała się z Polsko-Palestyńską Grupą Parlamentarną, która opowiadała o roli Parlamentu w zwiększaniu przejrzystości pracy i wydawaniu aktów prawnych oraz roli Komisji Sejmowej we wzmacnianiu stosunków polsko-palestyńskich.

Tayyem powiedział, że współpraca między organami w obu krajach trwają od roku, gdzie przy wsparciu europejskim realizowany jest wspólny projekt w Palestynie. Celem tego projektu jest wymiana doświadczeń między stronami w zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Projekt ten potrwa do 2023 roku.