Podwójne standardy

Podwójne standardy niektórych członków społeczności międzynarodowej przekraczają wszelkie wartości, nawet te, które je sami wyznają. Należy przypomnieć, że największą zbrodnią jest okupacja. Dziesięciu zamordowanych Palestyńczyków w Dżeninie to nie tylko kolejne liczby. To byli ludzie z marzeniami na przyszłość .Zabójca jest znany ,bo nawet nie ukrywa swojej tożsamości . Pytanie więc brzmi: dlaczego milczycie?!
Każdy ma prawo do wolnego i godnego życia.
Decyzje społeczności międzynarodowej muszą być egzekwowane.