Polityka zaniedbań medycznych w więzieniach okupacji

Liczba palestyńskich chorych jeńców w więzieniach izraelskiej okupacji wynosi około 550, z których 18 cierpi na raka i nowotwory różnego stopnia. Od 2020 r. chorzy Palestyńczycy w izraelskich więzieniach narażeni są na dodatkowe niebezpieczeństwo w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19, ponieważ izraelska okupacja przekształciła pandemię w narzędzie do wykorzystywania jeńców dodatkowo ich izolując.

Od 1967 r. zmarło 227 jeńców, 72 z nich ponieśli śmierć w wyniku umyślnej polityki zaniedbań medycznych.

Metody tortur i przesłuchiwań, jakim poddawani byli Palestyńczycy, przyczyniły do tego, że cierpieli oni na przewlekłe choroby i problemy zdrowotne, których dotkliwość potęgowały surowe warunki przetrzymywania, gdyż w więzieniach okupacji brakuje podstawowych warunków sanitarnych.

Okupacja nie ograniczyła się do tego, ​​ale wydała kolejne rasistowskie decyzje uzależniając szczepienie palestyńskich jeńców na Covid-19 od decyzji rządu okupacji.