Polska delegacja CBA uczestniczy w międzynarodowej konferencji Palestyńskiej Komisji Antykorupcyjnej w Ramallah

Polska delegacja CBA uczestniczy w pierwszej międzynarodowej konferencji Palestyńskiej Komisji Antykorupcyjnej w Ramallah „Integralność i zarządzanie w zakresie zrównoważonego rozwoju” z udziałem specjalistów, badaczy, ekspertów oraz urzędników lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.Jest to pierwszy krok do wypełnianie ustaleń zawartych w niedawno podpisanym memorandum w dziedzinie walki z korupcją.