Polska pomoc rozwojowa w Palestynie

Ambasada Państwa Palestyny w RP aktywnie uczestniczyła w Warszawskich Targach Humanitarnych, 11-13 czerwca 2019r. Targi były pierwszym wydarzeniem w Europe Centralnej i Wschodniej dotyczącym pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej.

Polska od 15 lat jest obecna w Palestynie w ramach współpracy rozwojowej, przyczyniając się do rozwoju palestyńskiego szkolnictwa, wspierając kobiecą przedsiębiorczość, a także wzrost zatrudnienia wśród młodych ludzi.

Podczas Targów Ambasador Mahmoud Khalifa wziął udział w panelu ambasadorskim, w dyskusji nt. pomocy humanitarnej i rozwojowej razem z Ambasadorami Wietnamu i Konga wymieniając się cennymi doświadczeniami.

Ambasada zorganizowała panel „

”, w którym panelistami byli:

  • P. Michał Cygan, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP,
  • P. Imad Zuhair, dyrektor Palestyńskiej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej,
  • P. Anna Radecka, koordynatorka projektu palestyńskiego PCPCM
  • P. Michał Madeyski, doradca merytoryczny projektu medycznego PCPM.Panel był cenną okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń strony palestyńskiej ze stroną polską, zarówno donorami polskimi jak i organizacją która wykorzystuje fundusze i wdraża projekty polskie na palestyńskim gruncie.

Pozostaw powtórkę

Ambasador

Galeria