Polsko-Palestyńska Izba Przedsiębiorców

W ramach stałych działań na rzecz zacieśniania współpracy handlowo-gospodarczej między Polską a Palestyną, podpisano wczoraj w Jerozolimie memorandum intencyjne pomiędzy Izbami Gospodarczymi w Warszawie i Jerozolimie oraz uruchomiono Polsko-Palestyńską Izbę Przedsiębiorców.
Podpisanie odbyło się w obecności Ambasadora RP w Palestynie, Pana Przemysława Czyża oraz Konsula Honorowego RP w Palestynie, Pana Salaha Atallah.
Gratulujemy tych wysiłków i będziemy pracować nad ich wzmocnieniem we wszystkich dziedzinach.