Posiedzenie Rady Ambasadorów Państw Arabskich w Polsce

Wczoraj odbyło się regularne, comiesięczne posiedzenie Rady Ambasadorów Państw Arabskich w Polsce, podczas którego omówiono szereg istotnych kwestii, spośród których na pierwszy plan wysuwa się zacieśnianie współpracy i relacji polsko-arabskich.