Powitanie kolejnych obywateli

Ambasador Państwa Palestyny ​​w Polsce, Mahmoud Khalifa, wraz z pracownikami ambasady, odwiedził palestyńskich obywateli w ich tymczasowym miejscu pobytu w Warszawie do czasu ich powrotu do ojczyzny. W piątek wieczorem powitano kolejnych obywateli, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską.