Premier Shtayyeh: Liczymy na powrót stosunków politycznych z USA

Z radością przyjmujemy zapowiedź sekretarza stanu USA Anthony’ego Blinkena o ponownym udzieleniu pomocy Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom (UNRWA), która szacowna jest na 150 milionów dolarów rocznie. Dodatkowo wznowienia pomocy na projekty rozwojowe na Zachodnim Brzegu i Strefy Gazy szacowane na 75 milionów dolarów.

Liczymy nie tylko wznowienie amerykańskiej pomocy finansowej, ale także na powrót stosunków politycznych ze Stanami Zjednoczonymi w sposób, który zapewni naszemu narodowi prawo do ustanowienia niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie, ponowne otwarcie konsulatu USA w okupowanej Jerozolimie i wywarcie przez Stany Zjednoczone nacisku na Izrael w celu ograniczenia ekspansji i osadnictwa na terytoriach okupowanych, a zwłaszcza zwrócenie uwagi czystki etniczne, na które narażona jest Jerozolima.