Prezentacja NIK dla projektu twinningowego UE w Palestynie

Prezentacja polskiej oferty przygotowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli dla projektu twinningowego UE w Palestynie, dotyczącej standardów audytu środków publicznych.