Prezydent Abbas: jesteśmy gotowi do wyborów, gdy tylko zostanie zagwarantowany udział Jerozolimy

Przywództwo palestyńskie zdecydowało odroczyć przeprowadzenie wyborów do czasu zagwarantowania, że ​​odbędą się one również w Jerozolimie. Prezydent Palestyny ​​powiedział podczas spotkania, które odbyło się w czwartek 29 kwietnia: Pomimo obietnic społeczności międzynarodowej, okupujący Izrael nie zgodził się na umożliwienie Palestyńczykom w Jerozolimie udziału w wyborach. Nie zgodzimy się na wykluczenie Jerozolimy z tego demokratycznego procesu.