Prezydent Abbas  przed Radą Bezpieczeństwa ONZ : Plan nie może przynieść pokoju

11/02/2020

Prezydent Abbas  przed Radą Bezpieczeństwa ONZ : Plan USA zawiera 311 naruszeń prawa międzynarodowego

Plan nie może przynieść pokoju i sprzeciwiamy się jej wdrożeniu na naszym terytorium.

 

Podkreślił, że nie należy uznawać planu za punkt odniesieniu w jakichkolwiek  negocjacjach

 

Wezwał do międzynarodowej współpracy w celu osiągnięcia kompleksowego, sprawiedliwego i trwałego pokoju

 

Sprzeciwiamy się szantażowi ekonomicznemu i restrykcjom handlowo-gospodarczym by wymusić na nas niesprawiedliwe pomysły amerykańskie

 

Prezydent Abbas do Izraelczyków: ciągła okupacja i osadnictwo nie zapewnią wam pokoju i bezpieczeństwa

 

Prezydent Abbas wezwał do ustanowienia międzynarodowego mechanizmu opartego na międzynarodowym kwartecie (ONZ, USA ,UE i Rosja) patronującycm  negocjacje pokojowe i nie akceptowania samych Stanów Zjednoczonych w roli mediatora

 

Nasza walka nie jest z wyznawcami  judaizmu, tylko  z okupacją izraelską

 

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia negocjacji, jeśli się znajdzie partner w Izraelu pod auspicjami Kwartetu Międzynarodowego