Prezydent Abbas wzywa Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych do rozpoczęcia konsultacji mających na celu zwołanie Międzynarodowej Konferencji Pokojowej

 

Prezydent Państwa Palestyny, Mahmoud Abbas, wysłał w środę wieczorem list do Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, w którym wzywa do zorganizowania międzynarodowej konferencji pokojowej. Apel jest uzupełnieniem przemówienia wygłoszonego w sprawie wezwania Sekretarza Generalnego do rozpoczęcia konsultacji w celu zorganizowania międzynarodowej konferencji pokojowej. Prezydent podkreślił fakt zgody i poparcia dla zwołania konferencji przez większości członków Rady Bezpieczeństwa na jej ostatniej sesji, która odbyła się w miniony poniedziałek.

Prezydent dodał: „Niedawne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa podkreśliło znaczenie ochrony rozwiązania dwupaństwowego, utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz statusu prawa międzynarodowego jako pilnego celu globalnego, poprzez podjęcie środków prawnych, politycznych i dyplomatycznych zgodnych z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i reprezentowanymi przez nią wspólnymi wartościami.”

Prezydent wezwał Sekretarza Generalnego do przeprowadzenia pilnych konsultacji, we współpracy z Kwartetem (ONZ, UE, USA i Rosja) i Radą Bezpieczeństwa, w celu przeprowadzenia międzynarodowej konferencji pokojowej z pełnymi uprawnieniami i z udziałem wszystkich zainteresowanych stron na początku przyszłego roku. Konferencja otworzyłaby drogę do zaangażowania się w poważny proces pokojowy oparty na prawie międzynarodowym i decyzjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, które  prowadzą do zakończenia okupacji i osiągnięcia przez Naród Palestyński wolności i niepodległości w państwie Palestyny, z terytorium opartym na granicach z 1967 r., którego stolicą jest Wschodnia Jerozolima. Konferencja byłaby szansą do rozwiązania wszystkich trwałych kwestii dotyczących statusu, zwłaszcza kwestii uchodźców, na podstawie rezolucji 194.

Prezydent powiedział: „Samo mówienie o rozwiązaniu dwupaństwowym nie wystarczy. Wymaga ono sformułowania wiarygodnego i wielostronnego podejścia, które będzie prowadziło do zakończenia konfliktu w oparciu o prawo międzynarodowe i rezolucje ONZ. Sposobem na osiągniecie tego celu  możliwe jest poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji pokojowej na Bliskim Wschodzie”.

W lutym 2018 roku prezydent Mahmoud Abbas zapoczątkował inicjatywę pokojową na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało upoważnione do mobilizacji wszystkich sił i prowadzenia działań w celu zapewnienia powodzenia tego przedsięwzięcia i jego akceptacji przez społeczność międzynarodową.