Prezydent Mahmoud Abbas wzywa Sekretarza Generalnego Guterresa do koordynowania międzynarodowych wysiłków walce z „koronawirusem” i zwalczania jego następstw.

Prezydent Państwa Palestyny ​​Mahmoud Abbas wysłał list do Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, w którym zaproponował opracowanie skoordynowanego międzynarodowego mechanizmu ekspertów z różnych dziedzin w celu omówienia kryzysu związanego z wirusem „Covid 19” i jego konsekwencji.

Prezydent powiedział w liście, że skutki humanitarne, społeczne, kulturalne, gospodarcze, a nawet polityczne koronawirusa będą bardzo duże i mogą powodować inne kryzysy, nie mniej trudne i niebezpieczne niż to, przed czym stoi obecnie świat.

Treść listu poniżej:

Odnosząc się do bezprecedensowej globalnej pandemii spowodowanej chorobą „Covid 19” (nowy koronawirus), chciałbym na wstępie podkreślić nasze podziękowania za wysiłki Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także znaczenie współpracy między Palestyną ​​i Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w stawieniu czoła temu wyzwaniu.

Być może ludzkość nigdy nie doświadczyła kryzysu obejmującego tak wiele płaszczyzn w taki sposób, że nie pozostawił nikomu bezpiecznego miejsca i schronienia, ponieważ cały świat stoi w podobnej sytuacji, a jednak zauważono, że stawienie czoła wyzwaniu przybiera formę polityk krajowych i regionalnych, odizolowanych od reszty świata.

Najprawdopodobniej wynika to z poczucia zaskoczenia i z tego, że światowe mocarstwa działały przed wystąpieniem epidemii w kierunku zmniejszenia zależności od skoordynowanych międzynarodowych wysiłków i ograniczenia wspólnych działań na rzecz poszczególnych polityk krajowych, bez globalnej solidarności, bez uwzględnienia wspólnego interesu ludzkiego, a brak jednolitego stanowiska Rady Bezpieczeństwa w tym kryzysie nie powinien być dobrą wiadomością dla nikogo.

Zwracam się, Wasza Ekscelencjo, z propozycją opracowania skoordynowanego międzynarodowego mechanizmu, od ekspertów z różnych dziedzin poczynając od badań nad globalnym kryzysem i jego skutkami, a tym samym wyciągając wnioski i lekcje oraz zalecając najlepsze mechanizmy radzenia sobie z kryzysem, stawienia czoła i ograniczania choroby oraz ostrzegania o podobnych sytuacjach w przyszłości.

Konsekwencje ludzkie, społeczne, kulturowe, gospodarcze, a nawet polityczne kryzysu będą bardzo duże, a oprócz zdrowotnego kryzysu może się pojawić kolejny, który będzie nie mniej niebezpieczny niż ten, który świat ma obecnie.

Z tego powodu podjęcie międzynarodowych wysiłków instytucjonalnych i powołanie komitetu do zbadania mechanizmu rozkładania ciężaru konfrontacji z jego wymiarem zdrowotnym i ekonomicznym jest bardzo ważne dla przyszłości ludzkości, aby zaoszczędzić społeczeństwu niebezpieczeństw i przyszłych konsekwencji tej bezprecedensowej chwili.