Prezydent Mahmoud Abbas z zadowoleniem przyjął wynik głosowania Zgromadzenia Ogólnego

Prezydent Mahmoud Abbas z zadowoleniem przyjął wynik głosowania Zgromadzenia Ogólnego i powiedział w swoim przemówieniu opublikowanym przez WAFA:
• Dziękujemy krajom, które głosowały za Palestyną. Opowiedziały się za prawdą i sprawiedliwością.
• Świat opowiada się za wolnością i prawami narodu palestyńskiego i odrzuca izraelską okupację naszej ziemi i naszego narodu.
• Głosowanie za uchwałą jest zgodne z prawem międzynarodowym i wyraża międzynarodowy konsensus w sprawie izolowania okupacji, jej zbrodni i poważnych naruszeń legitymacji międzynarodowej.
• Państwo Palestyna będzie kontynuować wysiłki mające na celu uzyskanie pełnego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych decyzją Rady Bezpieczeństwa i wzywać kraje, które jeszcze nie uznały Państwa Palestyna, aby to uczyniły.
• Wzywamy administrację amerykańską do wycofania swojego stronniczego poparcia dla okupacji, poszanowania woli krajów i narodów, które wspierają prawo i wolność, głosowania za uzyskaniem przez Państwo Palestyna pełnego członkostwa i powstrzymania się od stosowania weta.
• Międzynarodowy konsensus w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przywrócił wiarę w legitymację międzynarodową i prawo międzynarodowe.
• Niniejsza rezolucja chroni rozwiązanie dwupaństwowe i uosabia uzasadnione prawo narodu palestyńskiego do niepodległego i suwerennego państwa ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej, które jest ważnym filarem osiągnięcia pokoju w regionie.
• Osiągnięcie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w naszym regionie i na świecie zależy od wdrożenia międzynarodowych uchwał legitymizujących, zakończenia izraelskiej okupacji ziemi Państwa Palestyna i uznania uzasadnionych praw narodu palestyńskiego, z których najważniejszym jest jego prawo do samostanowienia i ustanowienia niepodległego państwa ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej.
• Należy położyć kres izraelskiej agresji na Zachodnim Brzegu, w Gazie i Jerozolimie. Siły izraelskie muszą zostać całkowicie i natychmiastowo wycofane ze Strefy Gazy. Pomoc humanitarna musi dotrzeć do wszystkich obszarów Gazy, wysiedleńcy muszą wrócić do swoich miejsc zamieszkania. Należy wdrożyć rozwiązanie polityczne oparte na międzynarodowych uchwałach legitymizujących oraz Arabskiej Inicjatywie Pokojowej, aby zakończyć okupację.