Prezydent wręcza śp. dr. Khalilowi Nazzalowi Medal za Osiągnięcia

 

W imieniu prezydenta Abbasa, Ambasador Khalifa, wręczył rodzinie śp. Khalilowi Medal za Zasługi i Osiągnięcia. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kultury Prawosławnej w obecności ambasadorów krajów arabskich, członków wspólnoty palestyńskiej i ruchu Fatah.
Dziękuję Metropolicie Sawie, ks. dr Andrzejowi Lewczakowi i kierownictwu CKP za organizację tego wydarzenia.

http://www.wafa.ps/Pages/Details/40468