Prowokacja izraelskiej okupacji do nienawiści

Codzienne praktyki izraelskiej okupacji przeciwko Narodowi Palestyńskiemu to terroryzm państwowy.

Codzienne manipulowanie stylem życia Narodu Palestyńskiego przez okupację izraelską jest prowokacją do nienawiści.

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F50%2F21&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False