Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce zwiedzili wystawę “Codzienne formy oporu” w CZW U-jazdowski

Ambasada Państwa Palestyny zorganizowała ekskluzywne zwiedzanie dla arabskiego i zagranicznego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce dotyczącej wystawy „Codzienne formy oporu” w Centrum Sztuki Współczesnej- Zamek Ujazdowski w Warszawie.
Ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa powitał ambasadorów i członków korpusu dyplomatycznego, wskazując na cierpienie palestyńskich jeńców w okupacyjnych więzieniach, tłumacząc, że jest to forma życia, niezłomności i oporu narodu palestyńskiego.
Ambasador podziękował U-jazdowski i Panią Ikeę Sienkiewicz-Nowacką, za zorganizowanie tej wystawy, która przedstawia codzienne życie Palestyńczyków.
Pani Nowacka obszernie objaśniła wystawę, która jest uważana za osobiste doświadczenia artystów, którzy obserorwali niektóre aspekty codziennego życia Palestyńczyków.
„Codzienne formy oporu” to zaplanowany na kilka lat projekt, który bada w najszerszym znaczeniu rolę sztuki w społeczeństwie oraz codzienne stosowanie form oporu w Palestynie i na świecie.
Więcej o wystawie tu: