Przemowa Króla Abdullaha II bin Al Hussein, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w Parlamencie Europejskim.

Nie jest to zwyczajna przemowa, to przypomnienie o wielkiej odpowiedzialności spoczywającej na naszych barkach, przypomnienie, które skierowane jest nie tylko do Europy, ale do całego świata.

Mamy nadzieję, że znajdziesz 10 minut aby wysłuchać tej przemowy, z której wybrzmiewa przesłanie zaoszczędzenia światu cierpienia, które mamy nieszczęście obserwować.