Przyjęcie na cześć Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej

Ambasador Państwa Palestyna Mahmoud Khalifa wraz z Małżonką wydali wczoraj w rezydencji przyjęcie na cześć Polsko-Palestyńskiej Grupy Parlamentarnej, w przyjęciu wzięli udział pracownicy Ambasady ​​i członkowie społeczności palestyńskiej w Warszawie. Ambasador wyraził uznanie dla wysiłków grupy na rzecz wzmocnienia stosunków dwustronnych.

Współprzewodnicząca grupy Pani Ewa Kołodziej oraz pozostali członkowie wyrazili zadowolenie ze spotkania i  chęć do dalszej pracy na rzecz zacieśniania stosunków polsko-palestyńskich oraz pracy  na arenie międzynarodowej, w tym europejskiej, by zakończyć okupację, a naród palestyński doczekał się sprawiedliwości.

Dziękujemy Wam, wspólnie nieustannie wzmacniamy stosunki polsko-palestyńskie.