Publikacja listy  firm działających w izraelskich osadnictwach jest ważnym i właściwym krokiem

Baza danych spółek handlowych prowadzących działalność związaną z izraelskimi osadami na okupowanych terytoriach palestyńskich wydana przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych. Ten pierwszy i ważny krok przyczynia się do ochrony praw Narodu Palestyńskiego i promowania przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji ONZ.
Wszystkie międzynarodowe  rezolucje i konwencje potwierdzają, że izraelska działalność osadnicza na okupowanym terytorium palestyńskim od 1967 r., w tym w mieście Jerozolima, poważnie narusza prawo międzynarodowe i rezolucje ONZ.
Konieczna jest kontynuacja wdrażania rezolucji wydanych przez system międzynarodowy, zobowiązanie zainteresowanych krajów oraz zapewnienie, aby wszystkie przedsiębiorstwa zaprzestały działalności, która przyczynia się do konsolidacji izraelskiego systemu okupacyjnego i jego nielegalnej polityki osadniczej, a także do działań na rzecz wzmocnienia mechanizmów odpowiedzialności za wszystkie naruszenia jakich Izrael dokonuje  przeciwko Narodowi Palestyńskiemu.
To, co robią firmy działające w izraelskich osadnictwach na terytoriach palestyńskich, w tym kradzież zasobów naturalnych,  energii i siły Narodu Palestyńskiego , musi się skończyć.