Raport Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ

Międzynarodowa Komisja Śledcza Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się okupowanym terytorium palestyńskim, w tym Jerozolimą, przedstawia swój raport w sprawie naruszeń izraelskiej okupacji i potwierdza:
⁃ Naruszenia Izraela wobec Palestyńczyków są poważne.
⁃ Izrael planuje długotrwałej okupacji poprzez zasiedlenie i aneksję terytoriów palestyńskich okupowanych w 1967 roku.
⁃ Zgodnie z międzynarodowymi przepisami i uchwałami izraelska okupacja terytoriów palestyńskich okupowanych w 1967 r. nie ma legitymacji i wymaga sankcji prawnych.
⁃ Izrael ponosi wszelkie konsekwencje prawne swoich praktyk.
⁃ Wszystkie kraje i Organizacja Narodów Zjednoczonych są zobowiązane do podjęcia pilnych działań, aby zmusić państwo okupujące do zaprzestania naruszeń.
Aby ten raport nie był taki jak poprzednie, musi zmienić się podejście krajów, a ich stanowiska muszą być mocne, jasne i zdecydowane.
Okupacja i jej skutki muszą się zakończyć.
Naród palestyński ma prawo do życia jak inne narody.