Raport Specjalnego Sprawozdawcę ONZ Michaela Lynka

Wyniki śledztwa przedstawione Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Specjalnego Sprawozdawcę ds. sytuacji praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich Michaela Lynka wykazały, że Izrael narusza prawo międzynarodowe, dążąc do aneksji obszarów Zachodniego Brzegu, naruszając prawa obywatelskie i wprowadzenie metod apartheidu.

Dodał, że okupacja jest nielegalna i że Izrael musi wycofać się całkowicie, natychmiast i bezwarunkowo, wycofać osadników, zakończyć okupację i uchylić wszelkie dyskryminujące prawa.

Znaczenie raportu polega na tym, że będzie on częścią dokumentów, które zostaną przedstawione Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze w w sprawie legalności izraelskiej okupacji.

Nasze życie jest tak samo ważne jak życie innych.