Rasizm i supremacja w najgorszym wydaniu

Szef osadnictwa tzw. „Ma’ale Adumim” wysłał -najdelikatniej mówiąc- bezczelny list do premiera Norwegii.
Jednym z uzasadnień, jakie podaje w liście było wezwanie Norwegii do cofnięcia decyzji etykietowania produktów pochodzących izraelskich osadnictw zbudowanych na okupowanych terytoriach palestyńskich. Dodano, że decyzja Norwegii narusza strukturę stosunków izraelsko-palestyńskich.
My Palestyńczycy mówimy temu rasistowskiemu osadnikowi: Wynoście się z naszego życia.