Realizacja programu współpracy bliźniaczej między Polską a Palestyną

Realizacja programu współpracy bliźniaczej między Polską a Palestyną. „Unia Europejska wspiera Palestynę we wzmacnianiu jej zdolności do audytu i kontroli zewnętrznej”

W poniedziałek 13 grudnia 2021 r. Najwyższe Organy Kontroli Palestyny ​​i Polski ogłosiły rozpoczęcie współpracy bliźniaczej palestyńsko-polskiej. Podczas wspólnej wideokonferencji prasowej, która odbyła się dziś po południu w Ramallah, z udziałem Prezesa Państwowego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej, Iyyada Tayyema i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i w obecności Doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. Planowania i Koordynacji Pomocy, dr Stefan Salameh oraz Przedstawiciel Unii Europejskiej, Gerhard Gross.

Gerhard Gross, powiedział: „Pracujemy nad wprowadzeniem najlepszych europejskich i międzynarodowych praktyk w tej dziedzinie, aby promować rozwój i upodmiotowienie instytucji palestyńskich, jako jeden z aspektów wspierania realizacji rozwiązania dwupaństwowego”.

Koszt programu 1,5 miliona euro, w pełni sfinansowany przez UE , realizowany w latach 2021-2023.

Program ma również na celu zwiększenie możliwości Palestyńskiego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej, aby stał się niezależną i efektywną instytucją kontroli zewnętrznej zgodnie ze standardami INTOSAI.