Rezolucja ONZ

Komitet Specjalny ds. Dekolonizacji ONZ przyjął projekt palestyńskiej rezolucji, w której domaga się opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w sprawie przedłużającej się okupacji Izraela.
Dziękujemy państwom, które głosowały za tą rezolucją, ponieważ jest to początek drogi do osiągnięcia sprawiedliwości.