Rocznica i Pamięć..Jaser Arafat..Walka ludu w obronie sprawy narodu

Działania Jasera Arafata były kluczowym rozdziałem w naszym życiu, a jego imię było jednym z filarów nowej Palestyny, od popiołu Nakby , ognia oporu, do powstania państwa.