Rząd Izraela ponosi pełną i bezpośrednią odpowiedzialność za terroryzm osadników i armii okupacyjnej wobec Palestyńczyków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów Państwa Palestyny potępia w najostrzejszych słowach otwartą wojnę sił okupacyjnych i uzbrojonej terrorystycznej milicji osadniczej przeciwko bezbronnej palestyńskiej ludności cywilnej, przeciwko miastom i wioskom w prowincji Nablus i innych miejscach, a zwłaszcza zorganizowane ataki terrorystyczne przeprowadzane przez osadników przeciwko naszym mieszkańcom z Hawary i Burin, co doprowadziło do spalenia dziesiątek domów i pojazdów, a ponad 100 Palestyńczyków zostało rannych. Ministerstwo zdecydowanie potępia również podżegające postawy i oświadczenia składane przez kilku urzędników izraelskiego rządu, zwłaszcza dwóch ministrów ekstremistów, Smotricha i Ben Gvira , ich wypowiedzi są polityczną przykrywkę dla zbrodni milicji osadników oraz zachętę do przeprowadzania kolejnych ataków na Palestyńczyków, którzy są bezpieczni w swoich domach. Ministerstwo bardzo poważnie traktuje udział armii okupacyjnej wraz z milicją osadniczą w przeprowadzaniu tych ataków i zapewnianiu ochrony. Ataki na Palestyńczyków, na ich domach, pojazdach, nieruchomościach potwierdzają, że rząd okupacyjny jest rządem osadniczym i dzięki osadnikom realizuje swoje programy nie tylko w zakresie pogłębiania i rozszerzania osadnictwa, ale także w praktykowaniu najgorszych form ucisku i nadużyć wobec narodu palestyńskiego.
Ministerstwo, obarczając rząd Izraela pełną i bezpośrednią odpowiedzialnością za te ataki terrorystyczne jako zorganizowany terroryzm państwowy, śledzi terroryzm osadników i udział w nim armii okupacyjnej i nagłaśnia te wszystkie czyny we wszystkich agencjach międzynarodowych i ONZ oraz wzywa do pilnej międzynarodowej i amerykańskiej interwencji powstrzymania najazdów osadników i terroru wobec bezbronnych palestyńskich cywilów.