Rząd palestyński i Unia Europejska podpisały porozumienie w sprawie wsparcia sektora rolnego w Palestynie

Premier Muhammad Shtayyeh i Dyrektor Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Henrike Trautmann podpisali dziś umowę o wsparciu o wartości 22,8 mln euro, która ma na celu ożywienie sektora rolnego, stworzenie miejsc pracy w Palestynie, rekultywacja gleb, nawadnianie oraz wsparcie rolników w różnych dziedzinach, w tym hodowli zwierząt.