Rząd palestyński podejmuje dalsze środki w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Premier Muhammad Shtayyeh ogłosił dziś, w niedzielę, szereg środków zapobiegawczych, aby zapobiec wybuchowi pandemii koronawirusa.

Premier powiedział dziś na konferencji prasowej: ludzkość znajduje się w ważnym punkcie swojej historii. Epidemia jest niebezpieczna i rozprzestrzeniła się na całym świecie nie jest już tylko kwestią zdrowotną, ale jest kwestią bezpieczeństwa, społeczną i ekonomiczną.

Będziemy służyć naszemu narodowi wszędzie tam, gdzie jest, w Jerozolimie, Gazie, na Zachodnim Brzegu i w diasporze.

Dodał: W pilnych czasach potrzebujemy nadzwyczajnych środków. Niektóre kraje radzą sobie z kryzysem metodą prób i błędów. Nasz naród nie może tolerować błędów.

Kontynuował: radzimy sobie z tym kryzysem od samego początku, a nasz sukces przyszedł dzięki rozwadze naszego prezydenta, współpracy całego narodu, poświęceniu naszej kadry bezpieczeństwa, kadry medycznej i cywilnej.

Zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mi jako premierowi i ministrowi spraw wewnętrznych i po długich konsultacjach ze służbami bezpieczeństwa i Komitetem Nadzwyczajnym pod przewodnictwem Prezydenta ogłaszam, co następuje:

– Całkowity zakaz przemieszczania się między województwami.

–  Zabrania się mieszkańcom wiosek i obozów wejście do centrów miast, z wyjątkiem nagłych i zdrowotnych przypadków.

–  Dziś od godz 22:00  22 marca 2020 zabrania się wszystkim obywatelom opuszczania domów zgodnie z obowiązkową kwarantanną. Wyjątek od powyższej decyzji stanowić będą: Placówki służby zdrowia i ich pracownicy, pod warunkiem, że okażą dowód tożsamości, apteki, piekarnie i sklepy spożywcze.

– Wszyscy przyjeżdżający z zagranicy są objęci obowiązkową 14 dniową kwarantanną każda osoba w swoim województwie.

– Banki pracują w trybie awaryjnym pod warunkiem, że ich pracownicy okażą swoje identyfikatory służbowe.

– Dotarcie pracowników do izraelskich osadnictw jest surowo zabronione.

– Wzywamy Izrael do zapewnienia warunków humanitarnych dla pracowników, którzy spędzają noc w swoich miejscach pracy.

– Domagamy się, aby Izrael, jako siła okupacyjna wywiązała się ze swoich obowiązków wobec naszego narodu w Jerozolimie a z naszej strony weźmiemy też pełną odpowiedzialność za nich tam.

– Obarczamy Izrael za ochronę więźniów i domagamy się natychmiastowego uwolnienia od nich chorych, dzieci i kobiet.

–  W świetle naszych wymagań od naszych rodzin by zostali w domach wzywamy Palestyńczyków z terenów okupowanych w 48 roku, aby nie przemieszczali się między terytoriami palestyńskimi i wewnątrz Izraela.

– Wszystkie dyrekcje ministerstw w województwach będą zamknięte, z wyjątkiem sektora zdrowia, finansów, ekonomii, rozwoju społecznego i spraw obywatelskich.

– Siły bezpieczeństwa i policja oraz pozostałe służby bezpieczeństwa rozmieszczone będą w różnych miastach i przy wejściach w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego i wdrożenia wszystkich procedur.

– Zapewniamy obywatelom, że zapasy żywności są dostępne i w wystarczających ilościach.

– Czas trwania tych procedur wynosi 14 dni i będziemy śledzić rozwój wydarzeń z dnia na dzień.