Rząd Palestyny rozpoczął wdrażanie procedur stanu wyjątkowego w Palestynie

06/03/2020  Dział prasowy Ambasady Państwa Palestyny w Warszawie

 

Na podstawie dekretu prezydenta Mahmouda Abbasa z wczoraj o wprowadzeniu stanu wyjątkowego  na miesiąc z powodu koronowirusa, Premier Mohammad Shtayyah ogłosił rozpoczęcie procedur wprowadzenia stanu wyjątkowego.

 

1- Zamknięcie wszystkich placówek edukacyjnych: szkół, przedszkoli, uniwersytetów, instytutów i innych.

 

2- Pracownicy ministerstw i instytucji rządowych pozostają na służbie do czasu wydania dalszych instrukcji.

 

3- Wszyscy lekarze są w pełnej gotowości we wszystkich placówkach medycznych i podejmą wszelkie środki ostrożności w celu ochrony naszych obywateli i ich bezpieczeństwa.

 

4- Przemieszczanie się między miastami jest dozwolone tylko w skrajnych przypadkach, szczególnie w mieście Betlejem.

 

5- Rozważamy zamknięcie przejść granicznych między Palestyną a innymi krajami jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

6- Zabrania się wszelkich manifestacji, zgromadzeń, świętowania, demonstracji i strajków na całym terytorium Palestyny.

 

7- Wszelkie podmioty sektora prywatnego muszą być w pełnej gotowości i mają obowiązek wspierać stan wyjątkowy. Zabrania się wykorzystywania sytuacji stanu wyjątkowego poprzez podnoszenie cen oraz monopolizację towarów.

 

8- Anulowanie wszystkich rezerwacji dla turystów zagranicznych w hotelach na całym terytorium Palestyny

 

9 – Wszystkie obszary turystyczne i religijne są zamknięte.

 

10 – Wszelkie krajowe lub międzynarodowe konferencje w Palestynie są odwołane.

 

11- Każdy wojewoda swojego obwodu jest odpowiedzialny za wdrożenie tych procedur wraz z odpowiednimi organami państwowymi w województwach i tworzy komitety monitorujące pod zwierzchnictwem wojewody.

 

12 – Zakaz wydawania wszelkich oświadczeń medialnych przez urzędników, z wyjątkiem osób upoważnionych przez premiera. Wzywamy naszych obywateli, sięgali po informacje tylko z oficjalnych źródeł.

 

13 – Procedury rozpoczną się w piątek 6 marca 2020 r. od godz. 8 rano.

 

14 – Siły bezpieczeństwa będą rozmieszczone wraz z całym wyposażeniem we wszystkich zarządach, każdy zgodnie z regionem, w którym są przydzieleni.

 

15 – Czas trwania stanu wyjątkowego wynosi 30 dni od jego daty.