Spotkania Ambasadora w MSZ

Ambasador Mahmoud Khalifa odbył dziś dwa ważne spotkania, pierwsze z Panem Cyrylem Kozarzewskim, Dyrektorem Departamentu Politycznego MSZ; drugie z Panią Justyną Chrzanowską, Zastępczynią Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ. W czasie spotkań omówiono szereg ważnych kwestii dwustronnych i podkreślono wagę stosunków polsko-palestyńskich.