Spotkanie Ambasadora Palestyny z Chargé d’Affairs Ambasady Iraku

Podczas spotkania Ambasadora Państwa Palestyny, Dziekana Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, dr Mahmoud Khalifa z Chargé d’Affairs Ambasady Iraku, Husseinem Al-Safim omówiono braterskie i historyczne stosunki między oboma krajami, w szczególności na szczeblu dwustronnym, wielostronnym i europejskim.
Omówione zostały mechanizmy wzmocnienia wspólnych starań Arabskich, rozwijania relacji arabsko-polskich w ramach Rady Ambasadorów Arabskich, rozmawiano też o wspieraniu potrzeb społeczności arabskiej w Polsce oraz zacieśniania relacji z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.