Spotkanie Ambasadora Palestyny z Marszałkiem Senatu RP

Ambasador Mahmoud Khalifa i Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkali się dziś w środę 24 czerwca 2020r. w siedzibie Senatu RP w Warszawie.

Omawiane były dwustronne stosunki palestyńsko-polskie  w różnych dziedzinach. Strony dyskutowały o możliwości odbycia wspólnego spotkania z arabskim korpusem dyplomatycznym.

Ambasador Khalifa poinformował profesora Grodzkiego o najnowszych naruszeniach Izraela wobec Narodu Palestyńskiego i wyjaśnił mu niebezpieczeństwa związane z aneksją ziem palestyńskich ,które Izrael ze wsparciem USA zamierza wdrożyć od 1 lipca.

Profesor Grodzki z kolei powiedział, że stanowisko Polski jest jasne i wyraźne. „Opowiadamy się za rozwiązaniem dwupaństwowym i odrzucamy wszelkie zmiany, które mogłyby pogorszyć sytuację”.

Dziękujemy profesorowi Grodzkiemu za poparcie dla pokojowego rozwiązania opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym i prawie Narodu Palestyńskiego do samostanowienia.

Ambasada Państwa Palestyny  w Polsce  pracuje nad wzmocnieniem partnerstwa i strategicznej współpracy między stroną palestyńską i polską.