Spotkanie ِAmbasadora poprzez wideo konferencje z dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ambasador dr Mahmoud Khalifa spotkał się poprzez wideo konferencje z Panem Przemysławem Skrodzkim, dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego , aby omówić wspólne problemy edukacyjne między dwoma krajami oraz sposoby ich ulepszenia i rozwoju.
Liczymy na szerszą współpracę z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które uważamy za wiarygodnego partnera w procesie wymiany edukacyjnej i naukowej między Palestyną i Rzeczpospolitą Polską.