Spotkanie Ambasadora z Głównym Inspektorem Sanitarnym

W piątek Ambasador dr Mahmoud Khalifa spotkał się z Głównym Inspektorem Sanitarnym Panem Jarosławem Janem Pinkasem oraz asystentami i pracownikami urzędu.
Dyskutowano na temat polskich środków zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19 i wzmocnienia wspólnej współpracy w tym zakresie, a także procedur stosowanych przy imporcie produktów spożywczych z Palestyny.
Wyrażamy wielkie uznanie dla działań podejmowanych przez Polskę na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli i mieszkańców Polski.