Spotkanie Ambasadora z Kołem Naukowym Arabistów UW

Spotkanie Ambasadora Państwa Palestyny z KNA UW

Wśród tematów:
– Palestyna w dobie normalizacji stosunków Izraela z Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
– Palestyna wobec administracji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
– Przyszłość sprawy Palestyńskiej.