Spotkanie Ambasadora z Prezesem UKE

Ambasador Mahmoud Khalifa spotkał się dziś z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektrycznej, Panem Jackiem Oko, i przekazał list od Ministra Komunikacji i Informatyzacji Palestyny, Ishak Seder. W przyjaznej atmosferze dyskutowano o wielu tematach związanych ze światem wirtualnym i informatyką.
To było pozytywne i ważne spotkanie. Wysoko cenimy współpracę dwustronną.