Spotkanie ambasadora z Z-ca Dyrektora DWM Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP

Ambasador Państwa Palestyny, Dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego Mahmoud Khalifa spotkał się z zastępcą Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Panem Tomaszem Zmiejko oraz zespołem resortu. Strony omówiły aktywizację współpracy w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt.