Spotkanie Ambasadorów Państwa Arabskich w Polsce z Szefem Biura Polityki Międzynarodowej KPRP

Rada Ambasadorów Państw Arabskich w Polsce spotkała się wczoraj z Szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, Ministrem Jakubem Kumochem.
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat sposobów wzmacniania stosunków dwustronnych z Polską.
Dziękuję Panie Ministrze i dziękuję ambasadorom arabskim za pozytywną dyskusję i dialog.