Spotkanie Arabskiego Komitetu Ministerialnego z przywódcami UE

Arabski Komitet Ministerialny z udziałem premiera i ministra spraw zagranicznych Palestyny dr Mohammed Mustafa odbył w Brukseli ważne spotkanie z przywódcami Unii Europejskiej.
Czekamy na konkretne kroki w celu wdrożenia tego, co zostało uzgodnione między obiema stronami, z których najważniejszym jest powstrzymanie izraelskiej zbrodni przeciwko bezbronnej ludności cywilnej.
Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące i muszą być wykonane.