Spotkanie darczyńców AHLC w siedzibie ONZ w Nowym Jorku

Podczas spotkania darczyńców AHLC w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, palestyński premier Muhammad Shtayyeh potwierdził, że potrzebujemy silnego wsparcia, aby sprostać wyzwaniom politycznym i finansowym.
Ochrona rozwiązania dwupaństwowego wymaga podjęcia rzeczywistych działań, uznania państwa palestyńskiego i zatwierdzenia jego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz instytucjach międzynarodowych, a także egzekwowania prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucji 2334, i pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za jego zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu.