Spotkanie GABC z zastępcą Komendanta Głównego SG

Ciąg dalszy owocnych spotkań palestyńskiej delegacji Dyrekcji Przejść i Granic (GABC) podczas 25. Międzynarodowej Konferencji Policji Granicznej (IPBC).

Dziś, w piątek, palestyńska delegacja (GABC), w obecności Ambasadora dr Mahmouda Khalify spotkała się z zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec.
Strony uzgodniły zacieśnienie stosunków dwustronnych w zakresie szkolenia palestyńskich struktur policji i służb oraz wzajemne wizyty obu stron.
Bardzo doceniamy tę współpracę i czekamy na szersze porozumienia w najbliższej przyszłości.