Spotkanie Klubu Ambasadorów mówiących po polsku z P. Elżbietą Witek, Marszałek Sejmu RP.

JE P. Mahmoud Khalifa wziął udział w spotkaniu Klubu Ambasadorów mówiących po polsku z P. Elżbietą Witek, Marszałek Sejmu RP.
Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat relacji sejmu i senatu, obecnej polityki rządowej, a także nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce i stosunków z Unią Europejską.