Spotkanie Korpusu Ambasadorów Krajów Arabskich w Polsce

Wczoraj odbyło się comiesięczne spotkanie Korpusu Ambasadorów Krajów Arabskich w Polsce, którego gospodarzem był Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu, J.E. Ambasador Hatem Tageldin, z udziałem Dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, Pana Jacka Chodorowicza , Z-ca Dyrektora, Pani Aleksandra Bukowska-McCabe i Pan Michał Cholewa.

Korpus przy udziale J.E. Ambasadora Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego rezydującego w Niemczech, omówiła z Panem Chodorowiczem aktualną sytuację w regionie i jej wpływ na światowy pokój i bezpieczeństwo.

Korpus omówił także perspektywy wspólnej współpracy na rzecz wzmocnienia stosunków arabsko-polskich.