Spotkanie Korpusu Państw Arabskich z Ministrem Spraw Zagranicznych RP

Spotkanie Korpusu Ambasadorów Państw Arabskich w Polsce z Ministrem Spraw Zagranicznych RP Zbigniewem Rau.

Korpus podkreślił powagę sytuacji humanitarnej, jakiej doświadcza ludność cywilna w Strefie Gazy w świetle ciągłych ataków Izraela na skupiska ludności, dzielnice cywilne, szpitale, szkoły, kościoły i meczety.

Korpus z zadowoleniem przyjął wysiłki Pana Ministra i wezwał go do dalszych działań ze strony Polski na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni, ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenia podstawowych potrzeb humanitarnych ludności cywilnej i szpitali w Strefie Gazy.

Ambasador Palestyny przedstawił zdjęcia i filmiki pokazujących skalę zbrodni i zniszczeń po agresji Izraela, której celem jest wysiedlenie narodu palestyńskiego.

Minister Rau powiedział, że skala cierpień spowodowanych konfliktem jest ogromna. Podkreślając znaczenie ochrony ludności cywilnej i potrzebę zapewnienia ciągłego przepływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.