Spotkanie noworoczne korpusu dyplomatycznego z Prezydentem RP

Ambasador Państwa Palestyny Mahmoud Khalifa wraz z małżonką Aseel Khalifa wzięli udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez JE Andrzeja Dudę Prezydenta RP i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę z korpusem dyplomatycznym.
Prezydent RP i Ambasador podzielają wiele wspólnych wizji i idei dotyczących zasad prawa międzynarodowego i otwartości na współpracę, stabilność i rozwój, a także zgadzają się, że sprawiedliwy pokój to uznanie prawa każdego narodu do samostanowienia.
Tego właśnie pragnie i oczekuje naród palestyński.
Dziękujemy , Panie Prezydencie
Dziękujemy Polsko