Spotkanie noworoczne korpusu dyplomatycznego z Prezydentem RP

Wczoraj, w środę, podczas noworocznego spotkania Pary Prezydenckiej z Szefami Misji Dyplomatycznych akredytowanych w RP, Pan Prezydent Duda powiedział:

– w ostatnich dniach i latach słowa i siła argumentacji, będące podstawowymi narzędziami dyplomacji, zostały zastąpione argumentami siły – śmiercionośnymi rakietami, czołgami, bojowymi dronami i terrorem.

-Od 7 października 2023 roku jesteśmy także świadkami kolejnej odsłony brutalnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Do ogromu zniszczeń, najcięższych zbrodni wojennych, łamania norm prawa międzynarodowego, kryzysu humanitarnego i szerokich reperkusji globalnych, jakie wywołują wojny, należy dodać także wielką niepewność, w jakim kierunku rozwiną się te konflikty. I czy demokratyczna wspólnota będzie zdolna znaleźć sposób na ich rozwiązanie.

Prezydent Duda dodał, że Polska zawsze stoi po stronie sprawiedliwego pokoju. Prowadzimy aktywny dialog dyplomatyczny z partnerami z Bliskiego Wschodu od wielu lat. Wspieramy wysiłki międzynarodowe na rzecz rozwiązania tego złożonego konfliktu oraz ochrony ludności cywilnej. Polska niezmiennie stoi na stanowisku, że w dłuższej perspektywie najlepszym rozwiązaniem konfliktu izraelsko–palestyńskiego jest koncepcja dwupaństwowa. Jesteśmy świadomi, że wdrożenie tej idei z każdym dniem jest coraz trudniejsze. Nie będziemy jednak ustawać w wysiłkach na rzecz wypracowania warunków do zawarcia pokoju zgodnego z ustalonymi międzynarodowo parametrami.

 

Dziękujemy Panie Prezydencie

Dziękujemy Polsko

Należy położyć kres temu ludobójstwu, a zbrodniarze wojenni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej