Spotkanie palestyńskiej delegacji GABC w MSWiA

W obecności Ambasadora Państwa Palestyny ​​w Polsce, dr. Mahmouda Khalify, odbyło się dziś, w środę, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, spotkanie pomiędzy Dyrektorem Generalnym ds. Stosunków Międzynarodowych w Dyrekcji Przejść i Granic w Palestynie (GABC), Panem Iyad Salameh, Dyrektorem Generalnym Finansów GABC, Panem Nabil Al-Harash a Dyrektorem ds. Stosunków Międzynarodowych i Migracji w MSWiA, Panem Mariuszem Boguszewskim i jego Zastępczynią, Panią Aleksandrą Suska-Mentel.
Podczas spotkania omówiono kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i współpracy.
Dziękujemy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za wsparcie.